Qormi Hockey Club

Subtitle

Forums

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Titjib

[email protected]
Member
Posts: 7

Ghogbitni.  Hadt gost naqra dwar l-ahhar loghbiet li kienu tajbin hafna.  Innutajt xi ismijiet godda u forsi jkolli c-cans li narahom jilaghbu.  Prosit

--

Joseph Grech

December 29, 2010 at 11:39 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.