Qormi Hockey Club

Subtitle

Forums

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Jonqosna rebha ohra

[email protected]
Member
Posts: 7

Prosit Qormi.  Rebha importanti kontra team tajjeb.  Ifisser li ppreparajtu tajjeb ghal din il-loghba.  Issa jonqos il-loghba li jmiss kontra WH.  Ejja nkomplu fit-triq tas-success imma dejjem ftakru li tridu tkunu dejjem ittrenjati tajjeb, dixxiplinati u mohkom hemm. 

--

Joseph Grech

January 24, 2011 at 12:01 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.