Qormi Hockey Club

Subtitle

Forums

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Champions

[email protected]
Member
Posts: 7

Prosit tassew!  L-unuri huma r-rizultat tal-preparazzjoni tajba li ghamiltu.  Ghalhekk haqqhom prosit ukoll il-coaches taghkom.  \komplu ttrenjaw.  Ftakru li stagun iehor tridu tiddefendu t-titlu!!

--

Joseph Grech

April 23, 2012 at 11:30 AM Flag Quote & Reply

Andre
Administrator
Posts: 2

Thanks Sur Joe!!!!!!

 

Dan huwa xoghol li beda snien ilu u li qed niehdu ir-rizultat. Grazzi ghalik l-ewwel wiehed li dejjem emmint fiz-zaghzagh!

 

Pero biex inzommu dak li ghandna issa se tkun iktar iebsa u iktar xoghol irid isir!!!!

May 1, 2012 at 5:59 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.