Qormi Hockey Club

Subtitle

Forums

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Stagun iehor

[email protected]
Member
Posts: 7

Bdejna bil-kbir!  Jidher li se jkollna stagun tajjeb,  Hafna mill-players issa qed jiksbu esperjenza mal-kbar u dan zgur se jghin biex iz-zghar itejjeb l-prestazzjoni taghhom.  Hemm bzonn li nibqghu iffokati u ma nistennewx li kull loghba se tkun bhal din li ghaddiet. Prosit.

--

Joseph Grech

November 13, 2012 at 12:23 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.